середа, 10 квітня 2013 р.

Година права «Закон та право для всіх єдині»

 
У Конституції України записано «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом». Отже, кожний громадянин України має однаковий обсяг прав, і всі ми незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови, роду і характеру занять маємо рівний юридичний статус, тобто на рівних засадах повинні виконувати закони та нести відповідальність за їх порушен­ня. Законодавчі акти мусять застосовуватися до кожного з нас залежно від вчинків та об'єктивних обставин, а не від посади чи майнового стану.  Принцип рівноправності фіксує неприпустимість вста­новлення з будь-яких соціальних чи особистих підстав привілеїв і обмежень. Цей принцип має бути еталоном у процесі здійснення людських прав. 
Треба знати свої права, оскільки: люди, що знають свої права, мають більше можливостей для їх здійснення; знання прав людини широкою громадськістю є найпершим і найнадійнішим засобом захисту від небезпеки зневажання цих прав; пізнаючи свої права людина починає поважати права інших, і це веде до створення більш терпимих, миролюбних суспільств. 
Саме про це і велася розмова під час проведення години права  «Закон та право для всіх єдині» працівниками бібліотеки  у рамках проведення  традиційного Бібліотечного дня в   міській раді.

Немає коментарів:

Дописати коментар