четвер, 19 вересня 2013 р.

Інформаційна година «Гендерна рівність в Україні»


Рівноправність жінок і чоловіків є одним із питань прав людини та однією з умов забезпечення соціальної справедливості, а також необхідною й основною передумовою досягнення рівності, розвитку  та миру. Перебудова партнерських відносин на основі рівноправності жінок і чоловіків – одна з умов стійкого розвитку, стрижнем якого є інтереси людини.
Слово «гендер» вперше з’явилося в 70-ті роки нашого століття для опису соціально визначених характеристик чоловіків та жінок на відміну від біологічно визначених (стать). Гендер, як поняття, відноситься до соціально набутої поведінки і очікувань, які асоціюються з обома статями. Подібно расі і класу, гендер – це категорія соціальна, яка виникає у великому розмаїтті нашого життя і визначає наші суспільні стосунки з іншими людьми.      
Гендерна рівність передбачає, що чоловіки та жінки мають однакові умови для реалізації своїх людських прав та однаковий потенціал для здійснення свого внеску у національний, політичний, економічний, соціальний та культурний розвиток, а також рівні права на користування результатами цього розвитку.
Саме  питанню рівноправності жінок і чоловіків була присвячена інформаційна година «Гендерна рівність в Україні», для учнів першого курсу ДНЗ ПТУ №40 м. Новоукраїнки.  Метою зустрічі було: проінформувати учнівську молодь про такі важливі питання сьогодення, як гендерна рівність, ознайомити з основними нормативними актами, які захищають сімейні відносини.
          Цікаво пройшла робота в групах. Розмова йшла про  характеристики жінок та чоловіків та про стереотипи. Учасники 1-ї групи називали ознаки та давали характеристики, які притаманні лише чоловікам, або юнакам, а учасники 2-ї групи ознаки, характеристики, які притаманні лише жінкам, або дівчатам.
Учасникам було запропоновано також назвати негативні наслідки стереотипу для чоловіків і для жінок. Після виконання завдань, учні дійшли висновку,  що стереотип – це думка про особисті якості людей, що може бути надмірно узагальненою і неточною.
Підводячи підсумки заходу, учасники говорили, що інформація яку вони отримали, була цікавою і корисною для них.

Немає коментарів:

Дописати коментар