вівторок, 18 лютого 2014 р.

Інформаційний практикум

«Блогосфера у всесвітній павутині»

Розвиток новітніх інформаційних технологій  в останні роки наклали відбиток на розвиток особистості сучасного користувача. Використання комп'ютерних технологій та Інтернету є одним із інноваційних засобів  вивчення блогів, веб сайтів та інших соціальних мереж.
Блогосфе́ра (від англ. blogosphere) — позначає сукупність усіх блогів як спільність чи соціальну мережу. Існуючі сотні тисяч блогів зазвичай тісно пов'язані між собою, блогери читають і коментують один одного, посилаються один на одного, і таким чином створюють свою субкультуру. Блогосфера є важливим середовищем вивчення суспільної думки.
З метою ознайомлення користувачів з блогосферою в бібліотеці було проведено  інформаційний практикум   на тему: «Блогосфера у всесвітній павутині».

Метою  проведення інформаційного практикуму  є  визначення оптимальних шляхів доцільного поєднання формування в користувачів  здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях. Тому прийнявши участь у  такому  заході присутні можуть  вирішити  завдання :
-         використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу активізації творчої діяльності користувачів та підвищення мотивації пізнання нового;
-         оволодіння основами роботи з різними видами інформації за допомогою комп'ютера та інших засобів інформаційно-комунікаційних технологій;
-         розвиток самоорганізації, уміння організовувати власну інформаційну діяльність і планувати її результати;
-         виховання відповідального відношення до інформації з урахуванням правових і етичних аспектів її поширення.
  -   формувати  інформаційну  культуру  , забезпечити   свої  інформаційні   потреби;
 -    успішно спілкуватися в інформаційному середовищі.
Для більш доступного засвоєння матеріалу інформаційного практикуму для його учасників  було підготовлено і показано презентацію  «Створення і оформлення блогу». Учасники розглянули та обговорили визначення:  блог, блогер, повідомлення, параметри блогу, правила створення й оформлення блогу.
Перегнувши презентацію слухачі дізналися, що  Блог являє собою практично той же веб-сайт, але зі своєю специфікою,  тому що він доступний абсолютно всім користувачам . Основна відмінність від звичайного сайту полягає в тому, що його використовують як онлайн щоденник, постійно оновлюють цікавою інформацією, особистими примітками, відео, фотографіями, новинами та ін.  Блог - місце, призначене для вільного спілкування між людьми, де кожен бажаючий, в невимушеній обстановці, може поділитися з друзями та знайомими своїми думками, ідеями, а також усім, що вважатиме за потрібне. Користувачі визнали, що блогосфера це у першу чергу - індивідуальність, постійне поповнення журналу новими та цікавими нотатками. По-друге - спілкування з читачами блогу.
Учасники переглянули та ознайомилися з  різноманітними блогами,  а також з блогом Центральної  бібліотеки Новоукраїнського району.
Під час  практикуму користувачі  бібліотеки отримали практичні навички охоче, з великим задоволенням виконували  завдання,  та мали змогу  виявити свою  творчу індивідуальність.


Немає коментарів:

Дописати коментар